تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده کامپیوتر

 

قم، میدان شهید مطهری(ره) ، پشت بیمارستان آیت الله العظمی گلپایگانی(ره)،

مرکز رش